DRIE SLIMME OUTLOOK EN EXCEL TIPS VOOR ASSISTANTSEen vergadering voorbereiden terwijl de telefoon gaat, een bezoeker uw aandacht vraagt en uw manager in het voorbijgaan iets zegt over een lunch die u moet plannen. De job van een management assistant kan soms hectisch zijn. Door tools als Excel en Outlook efficiënt te gebruiken, creëert u al snel overzicht en rust. Op de blog van NCOI Learning vindt u alvast 3 Outlook tips en 3 Excel tips voor meer structuur in uw werk.