7 werktrends voor 2019


1. Impact van de economische groei

Werkloosheidscijfers zijn historisch laag en dat leidt tot arbeidsmarktkrapte in uiteenlopende sectoren. De war for talent zal in hevigheid verder toenemen. Organisaties die de juiste mensen niet kunnen vinden gaan omvallen. Tegelijkertijd staat de productiviteit wereldwijd al jaren onder druk.


2. Nieuwe banen en klussen

Experts op het gebied van Machine Learning en Data Scientists behoren wereldwijd tot de meest gezochte mensen. Aangezien het aanbod op dit gebied ver achterblijft bij de vraag, legt dit grote druk op recruitment van organisaties. Freelancers springen in dit gat, waardoor we steeds meer afstevenen op een gig economy. Naar verwachting zal in in 2027 in de VS de meerderheid van de workforce uit freelancers bestaan!


3. Robotisering

Met name in landen die te maken hebben met sterke vergrijzing zal het tempo van robotisering toenemen. De inzet van Artificial Intelligence vraagt bovendien andere vaardigheden van mensen. Uit een rapport van McKinsey blijkt dat wereldwijd maar liefst 375 miljoen werknemers omgeschoold moeten worden.


4. Nieuwe vaardigheden

Naast digitale vaardigheden wordt er een steeds groter beroep gedaan op de soft skills van mensen, zoals mondelinge communicatie, time management, leiderschap en schriftelijke vaardigheden.


Lees verder op HRpraktijk

Recente blogposts

Alles weergeven