Werk-privébalans: België presteert goed

Het kan altijd beter, maar vraag de gemiddelde Belgische werknemer wat hij/zij vindt van de balans tussen werk en privé, en het antwoord is redelijk positief. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

5% werkt minstens 50 uur per week
13% van de bevolking in de OESO-lidstaten* werkt minstens 50 uur per week. In België is dit percentage slechts 5%. Hiermee staat ons land op de veertiende plaats van de 38 OESO-landen; dit wil zeggen dat de werk-privébalans – of toch uitgedrukt in werkuren – in dertien OESO-lidstaten beter is dan in België. De drie landen waar het kleinst percentage werknemers minstens 50 uur per week werken, zijn Rusland (0,2%), Nederland (0,4%) en Zweden (1,1%). Turkije is veruit de slechtste leerling: 39% van de werknemers werken er 50 uur per week of langer.

15 uur per dag ontspannen
OESO-werknemers besteden ongeveer 15 uur per dag aan ‘persoonlijke zorg’. Deze categorie slaat op zaken als eten, slapen, sport, hobby’s en uitgaan.

België presteert hier alweer beter dan het gemiddelde. Belgische werknemers besteden ongeveer 15,8 uur aan persoonlijke zorg. Uit de 38 OESO-landen zijn er slechts vier waar dit getal nog hoger is: Frankrijk (16,4 uur), Spanje (15,9 uur), Nederland (15,9 uur) en Denemarken (15,9 uur).

Vrouwelijke inzet voor het huishouden
Vrouwen besteden gemiddeld minder uren aan betaald werk dan mannen. Zo komt het percentage van vrouwen die meer dan 50 uur per week werken op 8% terwijl dat voor mannen 17% is. En toch spenderen vrouwen ongeveer evenveel tijd aan persoonlijke zorg als mannen. De verklaring hiervoor is dat vrouwen zich nog steeds meer inzetten voor het huishouden dan mannen.  

Lees verder