Nieuw platform promoot meetingindustrie in Limburg

Het Belgian Limburg Convention Bureau (BLCB) dat is de naam van het nieuwe platform dat de meetingindustrie in Limburg nationaal en internationaal zal promoten en ondersteunen. “De MICE- (meeting, incentives, congressen en events) industrie wint in Vlaanderen steeds meer aan belang. Op de website kunnen congresorganisatoren uit binnen- en buitenland kunnen er alle nodige info vinden. Via een slimme zoekfunctie kunnen ze ook meteen een offerte aanvragen bij alle aangesloten ondernemers uit Limburg.

Via het BLCB hebben meeting- en congresorganisatoren één aanspreekpunt dat hen onafhankelijk en professioneel adviseert over de vergader- en incentivemogelijkheden. Alle budgetten, inspanningen en kennis rond het zakentoerisme in de regio worden zo met elkaar verbonden. 

Onder de slogan ‘Reinventing is our nature’ positioneert het BLCB Limburg als ‘verrassend innovatief’. Negen kenniscentra - cleantech en circulaire economie, creatieve en innovatieve business, technologie, energie, health & care, fietseconomie, agro-innovatie, IT en hightech, en aandrijvingstechnieken in de automotive - vormen de speerpunten van de economische ontwikkeling in Limburg. Rond deze toekomstgerichte sectoren werden incubatoren, campussen, vergaderfaciliteiten, netwerken en opleidingen uitgebouwd. De start-ups, experts en specialisten die zich in deze kenniscentra hebben verzameld, zijn een bijzondere meerwaarde voor de meetingindustrie in Limburg.