Email blijft belangrijkste stressfactor op kantoor

De stormvloed aan emails blijft in belangrijke mate bijdragen tot de stress op de werkvloer. Uit een onderzoek van het computerbedrijf IBM blijkt dat 45 procent van de managers toegeeft dat de grote toevloed aan irrelevante emails in zijn inbox bijdraagt tot een verhoogd stressniveau. Voor 7 procent van de ondervraagden is die overladen inbox zelfs een bijzonder zware stressfactor. Daarnaast geeft ook de helft van de respondenten toe dat onbeantwoorde emails eveneens bijdragen tot de werkstress.

Ook zegt 48 procent constant op allerlei emails te moeten antwoorden. In bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers stijgt dat tot 54 procent. De onderzoekers merken op dat nagenoeg alle respondenten van mening zijn dat email het belangrijkste samenwerkings-instrument is op de werkvloer, maar vaak op een verkeerde of overdreven manier wordt gehanteerd. Ook nu nog geeft driekwart van de respondenten toe bij vergissing een email te hebben verzonden naar een verkeerde persoon en nagenoeg de helft betrapt zich geregeld nog altijd op het verkeerdelijk gebruik van reply-to-all.

Daarnaast geeft 59 procent van de managers toe tevergeefs een email te hebben proberen terug te roepen en 49 procent zegt in een email iets geschreven te hebben waarvan hij later spijt had. De onderzoekers voegen er aan toe dat werknemers dan ook naar alternatieve manieren zoeken om productiever te kunnen werken en de werkstress te verlichten in plaats van te verzwaren. Er wordt daarbij opgemerkt dat bedrijven echter nog altijd te weinig investeren in professionele sociale netwerken, die een antwoord zouden kunnen bieden op de communicatieproblemen. 

Bron: Express.be